วิธีการจัดหน้าเอกสารให้เป็น 2 คอลัมน์ ด้วย MS Office Word 2007

สำหรับการจัดข้อความในหน้าเอกสารให้กลายเป็น 2 คอลัมน์เหมือนในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์นั้น จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเอกสาร นอกจากนี้ข้อมูลที่เป็นบทกลอนก็นิยมใช้การจัดวางข้อความแบบ 2 คอลัมน์เช่นกัน ทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อความภายในเอกสารได้ง่ายขึ้น โดยการจัดข้อความในหน้าเอกสารให้กลายเป็น 2 คอลัมน์มีขั้นตอนดังนี้

  1. แดรกเมาส์เลือกข้อความ  2. คลิกแท็บ Page Layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ)
  3. คลิกปุ่ม Columns (คอลัมน์)
  4. คลิกเลือกจำนวนคอลัมน์ตามต้องการ  5. หน้าเอกสารจะถูกจัดคอลัมน์ตามที่เรากำหนด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น