วิธีการใส่ Password ในเอกสาร MS Office Word 2007

การใส่ Password ของเอกสาร เพื่อป้องกันคนอื่นๆ เข้ามาเปิดไฟล์โดยที่เรามิได้อนุญาติ วิธีการที่กล่าวถึงต่อไปนี้ สามารถรองรับกับการทำงานได้ทั้ง Microsoft Word, Microsoft Excel รวมทั้ง Microsoft PowerPoint 2007 ได้ทั้งหมด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2007
 2. คลิกปุ่ม Office Button (สัญลักษณ์ Office อยู่มุมบนซ้าย)
 3. เลือกคำสั่ง Save As (บันทึกเป็น)
 4. คลิกคำสั่ง Tools (เคื่องมื่อ)
 5. เลือกเมนู General Options (ตัวเลือกทั่วไป)
 6. คลิกเลือกใส่ Password
  Password to open (รหัสผ่านเพื่อเปิด) - ใส่รหัสผ่านก่อนเปิดใช้ไฟล์
  Password to modify (รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน) - ใส่รหัสผ่านก่อนแก้ไข
  Ready-only Recommended (แนะนำให้เปิดแบบอ่านอย่างเดียว) - ให้เปิดดูได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้
 7. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) และเลือก ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ
 8. กดปุ่ม Save (บันทึก) อีกครั้ง เพื่อยืนยัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น