วิธีการเปลี่ยนภาษาเมนูของ MS Office 2007

การเปลี่ยนภาษาเมนูจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อคุณมี Language Pack สำหรับภาษานั้นๆ แล้ว เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งหากคุณไม่มีก็จะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาของเมนูได้

คลิกที่นี่เพื่อ Download Language Pack

การเปลี่ยนภาษาเมนูมีขั้นตอนดังนี้
  1. คลิก Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Tools > Microsoft Office 2007 Language Settings
  2. คลิกแท็บ Display Language ที่สำคัญจะเห็นแท็บนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้ติดตั้ง Language Pack ภาษานั้นๆ แล้ว
  3. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งานสำหรับเมนู ริบบอนและกล่องข้อความจาก Display Microsoft Office menus and dialog boxes in
  4. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งานสำหรับช่วยเหลือจาก Display Help in

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น