วิธีการลบหัว/ท้ายกระดาษเอกสาร MS Office Word 2007

ในกรณีที่เรามีเอกสารที่มีหัว/ท้ายกระดาษ และเราต้องการจะเอาหัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ หรือเอาทั้งหัวและท้ายกระดาษออกนั้น มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. เปิดเอกสารที่ต้องการลบหัวและท้ายกระดาษขึ้นมา
  2. คลิกแท็บ Insert (แทรก)
  3. หากต้องการลบหัวกระดาษออกให้คลิกปุ่ม Header (หัวกระดาษ) และคลิกเลือก Remove Header (เอาหัวกระดาษออก)
  4. หากต้องการลบท้ายกระดาษออกให้คลิกปุ่ม Footer (ท้ายกระดาษ) และคลิกเลือก Remove Footer (เอาท้ายกระดาษออก)
  5. กดปุ่ม หัว/ท้ายกระดาษจะไม่ปรากฏในหน้าเอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น