วิธีการสร้างสารบัญเอกสาร MS Office Word 2007

โปรแกรม Word สามารถสร้างสารบัญแบบอัตโนมัติได้ โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์อะไรเองเลย แต่ก่อนการสร้างสารบัญ ตัวอักษรของรายงานจะต้องถูกจัดให้อยู่ในสไตล์ที่เหมาะสม เช่น กำหนดสไตล์ของตัวอักษรที่ต้องการให้ปรากฎในหน้าสารบัญเป็น Heading 1 (หัวเรื่อง 1) โปรแกรมจึงจะสามารถดึงข้อมูลหัวข้อต่างๆ ออกมาเป็นสารบัญให้เราได้ โดยวิธีการสร้างสารบัญมีวิธีการดังนี้  1. คลิกหน้าเอกสารแล้วกดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่
  2. คลิกแท็บ References (การอ้างอิง)
  3. คลิกปุ่ม Table of Contents (สารบัญ)


  4. คลิกเลือกรูปแบบสารบัญแบบอัตโนมัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น