วิธีการใส่ขอบหน้ากระดาษเอกสาร MS Office Word 2007

การใส่ขอบหน้ากระดาษจะทำให้เอกสารนั้นดูโดดเด่นและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใส่สีหรือรูปภาพเพื่อเพิ่มความสวยงาม เหมาะกับการสร้างปกรายงาน หัวข้อการประชุม การสร้างป้ายประกาศ เป็นต้น โดยการใส่ขอบหน้ากระดาษมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกแท็บ Home (หน้าแรก)
  2. คลิกลูกศรหลังปุ่ม
  3. คลิกเลือก Borders and Shading (เส้นขอบและแรเงา)  4. คลิกแท็บ Page Border (เส้นขอบหน้ากระดาษ)
  5. คลิกเลือกรูปแบบเส้นขอบหน้ากระดาษที่ Art (งานศิลป์)  6. คลิกปุ่ม OK (ตกลง)
  7. หน้ากระดาษจะมีขอบตามต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น