วิธีการใส่ข้อความหัวกระดาษเอกสาร MS Office Word 2007

สำหรับการใส่ข้อความตรงหัวกระดาษนับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจ นอกจากจะทำให้เอกสารหรือรายงานของเราดูน่าสนใจแล้ว ยังทำให้เราทราบถึงหัวข้อหลักของเอกสาร, ชื่อไฟล์ หรือเลขหน้าของเอกสาร ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. เปิดเอกสารที่ต้องการใส่ข้อความตรงหัวกระดาษขึ้นมา
  2. คลิกแท็บ Insert (แทรก)
  3. คลิกปุ่ม Header (หัวกระดาษ)
  4. คลิกเลือกรูปแบบหัวกระดาษที่ต้องการ
  5. พิมพ์ข้อความลงบนหัวกระดาษตามต้องการ
  6. กดปุ่ม หัวกระดาษจะปรากฏขึ้นมาในหน้าเอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น