วิธีการใส่ข้อความท้ายกระดาษเอกสาร MS Office Word 2007

สำหรับการใส่ข้อความตรงท้ายกระดาษนับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจ นอกจากจะทำให้เอกสารหรือรายงานของเราดูน่าสนใจแล้ว ยังทำให้เราทราบถึงหัวข้อหลักของเอกสาร, ชื่อไฟล์ หรือเลขหน้าของเอกสาร ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. เปิดเอกสารที่ต้องการใส่ข้อความตรงท้ายกระดาษขึ้นมา
  2. คลิกแท็บ Insert (แทรก)
  3. คลิกปุ่ม Footer (ท้ายกระดาษ)
  4. คลิกเลือกรูปแบบท้ายกระดาษที่ต้องการ
  5. พิมพ์ข้อความลงบนท้ายกระดาษตามต้องการ
  6. กดปุ่ม ท้ายกระดาษจะปรากฏขึ้นมาในหน้าเอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น