วิธีการใส่หมายเลขหน้าในเอกสาร MS Office Word 2007

การใส่เลขหน้า โปรแกรมจะใส่เลขหน้าให้ทุกหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งการใส่เลขหน้าในเอกสารมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. คลิกแท็บ Insert (แทรก)
  2. คลิกปุ่ม Page Number (หมายเลขหน้า)
  3. คลิกเลือก Top of Page (ด้านบนของหน้า) หรือ Bottom of Page (ด้านล่างของหน้า)
  4. เลือกรูปแบบการวางเลขหน้าที่ต้องการ
  5. หมายเลขหน้าจะปรากฏขึ้นมาในหน้าเอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น