วิธีการสร้างตารางในเอกสาร MS Office Word 2007

ใน Word 2007 มีรูปแบบตารางอัติโนมัติให้เลือกใช้งานอยู่หลายแบบ ซึ่งใช้งานง่ายมากและสร้างได้รวดเร็ว โดยการสร้างตารางมีวิธีการดังนี้

  1. คลิกแท็บ Insert (แทรก)
  2. คลิกปุ่ม Table (ตาราง)
  3. คลิกเลือกตารางด่วน
  4. คลิกเลือกรูปแบบตารางที่ต้องการ
  5. หน้ากระดาษจะมีตารางตามต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น